Wat is letselschade

Letselschade

Letselschade is de lichamelijke en geestelijke schade die je als slachtoffer van ongeval lijdt. Als iemand anders jouw letselschade heeft veroorzaakt, dan kun je een vergoeding eisen voor de geleden schade. 

Er zijn verschillende voorbeelden van ongevallen te bedenken waarbij je schade

lijdt door een ander: een verkeersongeval, een val over een scheefliggende
stoeptegel, een hondenbeet, de val van een paard, een medische fout, een
ongeval op uw werk, een ongeval op school etc.

De geleden schade bestaat allereerst uit alle kosten die je door het ongeval moet maken. Te denken valt aan jouw eigen risico van de zorgverzekering, kosten voor medische behandeling, reiskosten etc. Daarnaast moet je misschien anderen om hulp vragen in de huishouding of jouw persoonlijke verzorging. Ook deze schadepost komt voor vergoeding in aanmerking. Het kan zijn dat je door het ongeval jouw werkzaamheden in loondienst of als zelfstandige niet kan uitvoeren. Je loopt dan inkomsten mis. MRC Letselschade helpt je graag om al deze schadeposten te onderbouwen en te verhalen op de aansprakelijke partij.

Naast alle geleden materiële schade (de kosten die je maakt), heb je ook recht op een smartengeldvergoeding. Dit is een vergoeding voor de leed, het ongemak en gederfde levensvreugde. De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval.

Gratis juridische hulp

MRC helpt jou graag kosteloos om alle schadeposten in kaart te brengen en te verhalen op de aansprakelijke partij, zodat jij  jouw letselschade vergoed krijgt.

Bovenkant