Schadevergoeding

Schadevergoeding

Een schadevergoeding is letterlijk een vergoeding voor de geleden schade. Het is de verplichting voor de aansprakelijke partij om je schadeloos te stellen.

Een schadevergoeding bestaat uit een vergoeding voor materiele schade en een vergoeding voor immateriële schade. De materiele schade is in geld uit te drukken. Te denken valt aan de kosten voor de fysiotherapeut of de schade aan jouw fiets. Deze schadepost wordt vaak onderbouwd met concrete bewijsstukken.

De immateriële schade is niet direct in geld waarderen. De immateriële schade ziet toe op de pijn en ongemak die je door een ongeval hebt gehad. De schadevergoeding die je hiervoor ontvangt heet smartengeld.

MRC Letselschade helpt jou graag om alle schade in kaart te brengen. Het is voor ons belangrijk dat jij krijgt waar je recht op hebt.

Bij het in kaart brengen van jouw schade komt een heleboel kijken. Er zijn veel verschillende schadeposten denkbaar die in jouw situatie van toepassing kunnen zijn.

 • Zaakschade;
 • Huishoudelijke hulp;
 • Verzorging door derden;
 • Medische kosten;
 • Opname in het ziekenhuis;
 • Verlies van verdienvermogen;
 • Pensioenschade
 • Reis en parkeerkosten;
 • Verlies van zelfwerkzaamheid;
 • Studievertraging;
 • Economische kwetsbaarheid;
 •  Etc.
Bovenkant