Hoe verloopt een letselschadedossier

Wij helpen je verder. Onze werkwijze is persoonlijk en professioneel. Onze hulp is gratis.

Stap 1. Schade melden

Je kunt jouw letselschade online of telefonisch bij ons melden.

Stap 2. Kennismaking

Onze letselschadejuristen bespreken de zaak graag met jou. Het is van belang dat je zo volledig mogelijk vertelt over wat er is gebeurd. De juristen van MRC letselschade luisteren naar jouw verhaal, stellen gerichte vragen en geven advies. Uiteraard leggen wij jou uit wat wij voor jou kunnen betekenen. Het is ook mogelijk om jou aan huis te bezoeken.

Stap 3. Aanleg dossier en aansprakelijk stellen

Na de kennismaking leggen wij een dossier aan en zullen bij jou de nodige stukken opvragen.

MRC letselschade zal namens jou de wederpartij aansprakelijk stellen. Dit gebeurt altijd in overleg met jou. Ook zullen wij ook direct met jou een start maken met het in kaart brengen van de schade.

Stap 4. Voorschot en dossierbehandeling

Als de aansprakelijkheid wordt erkend zal MRC Letselschade een eerste voorschot voor jou aanvragen. Een voorschot zorgt ervoor dat je niet alle kosten zelf hoeft voor te schieten. De schade die je lijdt wordt bijgehouden in een schadestaat. Zo hebben wij een goed overzicht van de schade die er is en de betalingen die zijn verstrekt door de wederpartij. Op het moment dat dat nodig vragen wij een nieuw voorschot aan voor jou.

Wij volgen jouw herstel en de bijbehorende behandelingen en vragen zo nodig medische informatie op bij jouw behandelaars. Er volgt dan ook een medisch advies van een van onze medisch adviseurs.

Wij komen graag een keer bij je langs om in persoon kennis te maken en de zaak te bespreken. In veel gevallen wil de verzekeraar ook graag aanschuiven tijdens een huisbezoek om de zaak te bespreken en de schade nader in kaart te brengen.

In sommige dossiers wordt (in overleg met de verzekeraar) de hulp ingeroepen van een arbeidsdeskundige, een rekenkundige, een zorgcoach etc. etc.

Een letselschadedossier vereist maatwerk. MRC letselschade bekijkt samen met jou en de wederpartij wat er nodig is om jou zo goed mogelijk te helpen.

Stap 5. Afwikkeling van de schade

Een letselschadedossier loopt in beginsel totdat jij weer helemaal bent hersteld of tot dat er een medische eindsituatie is. Er is sprake van een medische eindsituatie als er geen verbetering en geen verslechtering meer valt te verwachten.

Bij de afwikkeling van de letselschadezaak wordt de schade definitief vastgesteld.

Bovenkant